ImageDescription

Supervisionsgruppe for Sundhedsplejersker som arbejder med screening for fødselsdepression (eller overvejer at indføre det)

Målgruppe

Sundhedsplejersker der aktuelt enten allerede arbejder med screening for fødselsdepression, mødregrupper for kvinder der scorer højt på EPDS, eller overvejer at begynde på det.

Formål

I mange kommuner er der for tiden overvejelser om at indføre screening for fødselsdepression ved hjælp af Edingburg Scalaen ( EPDS ).
En del af disse kvinder vil få tilbudt mødregruppe for kvinder med særlige behov. Kvinderne har ofte nogle helt andre problematikker end sundhedsplejersken normalt har varetaget.
Det vil derfor være nødvendigt med både undervisning og opfølgende supervision af sundhedsplejerskerne for at stå godt rustet til at møde kvinderne i denne nye situation.
På denne baggrund har GAIA-Instituttet skræddersyet et tilbud rettet mod sundhedsplejersker, som includerer både undervisning og supervision.
Undervisningen varetages på videnskabeligt grundlag, og den efterfølgende supervision aftales efter deltagernes behov.

Form

Supervision i gruppe.
Enten som gruppe fra samme arbejdsplads eller gruppe sammensat fra flere kommuner.
Blandt emner på kurset kan nævnes:

- Facts om fødselsdepression
- Erfaringer vedr. arbejdet med Edingburg Scalaen
- Visitation af kvinderne til mødregrupperne
- Opstart af mødregrupper
- Mor / barn relationen når mor er ramt
- Mænds efterfødselsreaktioner
- Kliniske erfaringer

Undervisningen er tilrettelagt med både teoretiske oplæg og deltager-involvering.

Om supervisor

Psykoterapeut & jordemoder Susanne Rose Brønnum

Susanne Rose Brønnum, Uddannet jordemoder i -87. Organisk Psykoterapeut. Supervisoruddannet hos Susanne Bang, og Biologisk Chok/ Traumebehandling ved Skolen for Psykosomatik. Har arbejdet med terapi, supervision og personlig udvikling af bl.a. jordemødre, sundhedsplejersker og andet sundhedspersonale siden -96.
Afholder desuden kurser i personlig vækst og personaletræning i den private sektor og offentlige institutioner.
Jeg har været tilknyttet GAIA-instituttet som terapeut siden år 2000, både som mødregruppeleder samt individual - og parterapeut.
Er herfra godkendt som specialist og supervisor.
Foredrag og/eller supervision indenfor de sidste par år:
Glostrup Kommune, Hørsholm Kommune, Jordemoderskolen i København, Kalundborg Kommune, Landssygehuset i Torshavn, Landsforeningen for ufrivilligt barnløse, Professionshøjskolen Metropol, Rafael Centeret og “Smertefri fødsel”.

Master i Voksnes læring og Kompetenceudvikling ved DPU, Aarhus Universitet.
Masterspeciale August 2013:
“Er det lykken at blive mor? En undersøgelse af Kvinders psykiske reaktioner og mulighed for at udvikle personlige kompetencer i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.” Link til dansk summary.
Nærmere oplysninger om pris og andre praktiske forhold :
Send E-mail: kontakt@susanne-broennum.dk eller ring på tlf.: 26 14 49 89.