ImageDescription

Behandlingsmetoder

Instituttets terapeuter er uddannede og trænede i at anvende metoder som: Interpersonel terapi, kognitiv terapi, eksistentiel psykoterapi, psykoanalytisk psykoterapi, gestaltterapi og kropsterapi. Alle er løbende under efter-/videreuddannelse og modtager regelmæssig supervision.

I terapien lægges der særligt vægt på områder som
Støtte i opbygning af interne og eksterne ressourcer, kropslige og psykiske reaktioner, livshistorie, afdækning af gamle, uhensigtsmæssige handlingsmønstre og evt. parforholdsproblemer. Provokerende faktorer udredes og nye måder at løse problemer på drøftes. Partneren inviteres også til at deltage i enkelte konsultationer.

Behandlingsprogrammet er inddelt i 3 faser

Først fase
Første fase er kontakt til en specialiseret terapeut og udredning af problematikken. Terapeuten kan give retningslinier for hjælp-til-selvhjælp herunder opbygning af personlige (=interne) ressourcer og optimal udnyttelse af netværk (=eksterne ressourcer), og hun kan støtte klienten i at få bedst mulige hjælp og støtte til sig selv og familien, mens efterfødselsreaktionen står på.
Det terapeutiske forløb søger at afdække, hvad symptomerne er udtryk for, som f.eks. sorgreaktioner, interpersonelle konflikter (mellem partner, forældre, børn osv.), rolleskift (identitetskrise), utilstrækkelighedsfølelser (ensomhed, manglende kompetence, tab af energi, manglende evne til at mærke egne følelser og behov). I det terapeutiske forløb kan flere forskellige temaer blive berørt, da der ofte er tale om sammensatte problemstillinger.
Nogle klienter stopper terapien efter kort tid, når de første tegn på lettelse indtræder, andre fortsætter i længerevarende forløb i form af personlig udvikling.

Anden fase
Anden fase er ofte en træning i at handle på en ny måde på baggrund af den indsigt, der er opnået. Vi anbefaler at fortsætte et stykke tid endnu med længere og længere tid mellem timerne hos terapeuten, til vi er sikre på, at tilstanden er stabil, og de grundlæggende årsager er blevet afdækket og bearbejdet.

Tredje fase

I den sidste fase - når den egentlige terapi er slut - kan klienten vælge at arbejde videre med sin egen udvikling i en mødre- eller udviklingsgruppe. Det kan også være en god idé at få nogle få årlige terapeutiske opfølgninger for at holde fast i den nye, gode udvikling.