ImageDescription

Herlev d. 11.8.18

Referat af bestyrelsesmøde på GAIA-Instituttet

Til stede var: Vicky Schwartzmann, Charlotte Østergaard, Kirsten Lindved, Malika Pattey og Anne-Clari Vetö.

Referat af bestyrelsesmøde d. 8.11.18, kl. 19 – 21.

Til stede var: Vicky Schwartzmann, Charlotte Østergaard, Kirsten Lindved, Malika Pattey og Anne-Clari Vetö.

Dagsorden

 • Initiativer til at informere sundhedsplejerskerne – på frivillig basis. Det giver formentlig klienter på lang sigt. Hvordan gør vi det?
 • Det foreslås, at vi arrangerer gå-hjem-møder for sundhedsplejerskerne.
  Vi kan foreslå et oplæg af en kvinde, som har/har haft en efterfødselsreaktion og oplæg om, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde.
  Oplægsholder kunne være en af os psykoterapeuter og Malika som kropsterapeut.
  Tidspunktet kan være fra 17-19. Kirsten vil i første omgang komme til et af de café-møder, som holdes på det lokale bibliotek i Herlev. Her kan vi forære deltagerne nogle bøger og tale med den sundhedsplejerske, der er dér, om det kan være noget, de kan bruge.

 • Cafémøder – stadig hos mig – eller er der andre muligheder – f.eks. hvor folk kunne gå videre på en café.
 • Kirstens klient vil gerne lave oplæg til foråret. (Hun er vist ikke klar p.t.)
  Skal vi have 2 oplæg i foråret?
  Kirkerne kan måske bruges.
  Kirsten vil forhøre sig på Herlev bibliotek – vi er jo en forening. Måske kan de låne os et lokale.
  Charlie undersøger pris og mulighed (inden jul) på hendes medborgerhus på Nørrebro. Prisen er i øjeblikket 600 for et døgn. Måske kan den nedsættes.
  Anne-Clari vil forhøre sig på sin klinik.
  Tidspunktet for café-mødet foreslås fra 11 – 13. Lokalet skal være til rådighed en time før og en time efter.
  Vi satser på 3 cafémøder i foråret 2019.

 • Video om cafémøde. Skal vi ikke stadig høre de forskellige oplægsholdere, om de vil stille op til det?
 • Anne-Clari vil spørge Anne, om hun vil stille op til video-optagelse. Det skal præsenteres på hjemmesiden og ikke på Facebook.

 • Skal vi oprette støttegrupper?
 • Udgår, da ingen ved, hvad tankerne bag var.

 • Hjemmesiden – nye faneblade.
 • Kirsten bakser med fejl, som opstår, når der skal ændres. Webmaster søges, som ved noget om Dreamweaver (program, som hjemmesiden er opsat med).
  Nye kodeord skal føjes til index-siden, så vores side kommer frem, når folk googler: Traumebehandling, PDSD efter fødslen, fertilitetsbehandling, for tidligt fødte børn.

 • Vi skal have et afsnit om graviditet på hjemmesiden. Herunder at vi kan tilbyde forebyggelse, hvis kvinden er bange for fødslen, eller bange for, at hun vil få en efterfødselsreaktion, f.eks. hvis hun har haft én tidligere. Vi skal annoncere, at vi kan tilbyde forskellige ”værktøjer”, f.eks. visualisering, øget kropsbevidsthed m.v.
 • Malika og Anne-Clari vil skrive et udkast.

 • På Facebook vil det være godt at få skrevet beretninger fra kvinder, som har haft nogle gode forløb. Vi kan f.eks. have et interview med en kvinde, som har været glad for sin terapi.
 • Anne-Clari spørger en af sine klienter.

 • Skal vi tage på besøg på Roskilde fødeklinik?
 • Ja, det vil vi gerne. Kirsten kontakter Ulricce Frandsen for at høre, om det kan lade sig gøre sidst i februar eller først i marts 2019.

  Forslag fra Anne-Clari:
  Vi skal uddybe, at vi er specialiserede i at hjælpe, før, under og efter fertilitetsbehandling både individuelt og parterapeutisk.
  Spørgsmål fra Kirsten: Skal vi have en fane med disse temaer og noget skriftligt?

  Forslag fra Charlie:
  Skal vi have et alternativ til hjemmesiden. Hvordan kan folk nemmere finde os? Hvis de ikke lige ved, at vi har en hjemmeside?

  Forslag fra Malika:
  Skal vi have et nyhedsbrev – der findes en skabelon. Der er 2 grupper: kvinderne og sundhedspersonalet.

  Tak til Charlie for inspiration med Livets Visdom.

  Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 17.1.19, kl. 19 – 21. Tema: Facebook – hvordan kan vi gøre den mere levende? Hvordan kan vi promovere den?

  For referatet
  Kirsten