ImageDescription

Herlev d. 11.8.18

 

Referat af bestyrelsesmøde på GAIA-Instituttet

Ons d. 8.8.18, kl. 19,00 – 21,00 

Til stede var: Anne-Clari Vetö, Charlotte Østergaard, Malika Pattey og Kirsten Lindved
Afbud fra: Vicky Schwartzmann, Birgitte Amtrup og Torben Dalvad

 

Dagsorden

1) Valg af næstformand – Anne-Clari Vetö vælges enstemmigt.

2) Café-møde. Næste Café er fastlagt til d. 15.9., kl. 11,00 – 13,00. Anne-Clari har kontakt med en oplægsholder.
Det foreslås, at vi spørger Elise, om hun kan komme og optage lidt af det, som vi så kan sætte på Facebook som appetitvækker til de følgende caféer. Kirsten kontakter Elise.

3) Evt.
Vi skal have et afsnit om graviditet på hjemmesiden. Herunder at vi kan tilbyde forebyggelse, hvis kvinden er bange for fødslen, eller bange for, at hun vil få en efterfødselsreaktion, f.eks. hvis hun har haft én tidligere. Vi skal annoncere, at vi kan tilbyde forskellige ”værktøjer”, f.eks. visualisering, øget kropsbevidsthed m.v.

På Facebook vi l det være godt at få skrevet beretninger fra kvinder, som har haft nogle gode forløb. Vi kan f.eks. have et interview med en kvinde, som har været glad for sin terapi.

Vi planlægger 2 caféer i foråret.

Vi tager disse ting op igen ved næste bestyrelsesmøde d. 18.10., kl. 19,00.

 

For referatet
Kirsten