ImageDescription

Herlev d. 16.8.17

 

Referat af bestyrelsesmøde på GAIA-Instituttet

Tirsdag d. 15.8., kl. 19,00 – 21,00

 

Til stede var: Anne-Clari Vetö, Vicky Schwartzmann, Charlotte Østergaard, Malika Pattey og Kirsten Lindved.

Dagsorden

1) Café-møde.
Der er begyndt at komme tilmeldinger til caféen d. 2.9.
Vi planlægger næste møde til d. 10.3. Anne-Clari og Kirsten spørger mulige oplægsholdere.

3) Folder-status
Anne-Clari og Gert har arbejdet på lay-out’et. Vi har nået et flot resultat. Vi kan hver især printe de eksemplarer ud, vi har brug for. Hvis der skal trykkes et større antal – hvilket formentlig bliver tilfældet med Herlev Hospital, kan det måske betale sig at få det gjort hos en trykker.

4) Supervision
Vi aftaler 2 supervisions-møder: d. 24.9., kl. 15 – 17 og d. 29.10., kl. 15 – 17.
Kirsten sender en reminder ud et par dage i forvejen for at høre, hvem der har en case.

5) Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 7.11., kl. 19,00.

 

For referatet
Kirsten