ImageDescription
                                                                                                  

            Herlev d. 17.5.18.

                     
Generalforsamling
Onsdag d. 16.5.2018, kl. 19,00 – 21,00
GAIA-Instituttet, Ålbrovej 20, 2730 Herlev

 

Referat fra generalforsamlingen d. 16.5.18.

Til stede var: Anne Ekkert, Charlotte Østergaard, Anne-Clari Vetö, Elise Granum, Torben Dalvad og Kirsten Lindved.
Afbud fra Vicky Schwartzmann, Birgitte Amtrup og Susanne Brønnum.

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden – dagsorden godkendt
2) Formandens beretning om aktiviteterne siden generalforsamlingen 2017.
Formanden beretter om de møder og aktiviteter, der har været afholdt i løbet af året. Specielt har vi været glade for det store fremmøde til vores cafémøder.
3) Valg af bestyrelse
Formand: Kirsten Lindved (ikke på valg)
Bestyrelsesmedlemmer:
- Anne-Clari Vetö (på valg i 2018) - genvælges
- Charlie Østergaard (på valg 2019)
- Vicky Schwartzmann (på valg 2018) - genvælges
- Malika Pattey (på valg 2019)
Revisor: Elise Granum – påtager sig fortsat gerne opgaven med regnskabet
- Repræsentant fra Jylland – Birgitte Amtrup – vil gerne fortsætte
- Repræsentant fra Fyn – Torben Dalvad – vil gerne fortsætte
4) Godkendelse af regnskab for 2017 – regnskabet godkendes
5) Fastsættelse af kontingent
a) for medlemmer - gratis
b) for terapeuter - incl. annoncering på hjemmesiden. 500 kr pr. år er foreslået. Vi retter det til 500 kr pr. halvår.
6) Evt.

Første bestyrelsesmøde bliver d. 8.8., kl. 19,00 – 21,00.

For referatet

Kirsten Lindved
Formand for GAIA-Instituttet