ImageDescription
                                                                                                  

                                                                                                                                 Herlev d. 2.6.17.

                     
Generalforsamling
Tirsdag d. 23.5.2017, kl. 19,00 – 21,00
GAIA-Instituttet, Ålbrovej 20, 2730 Herlev

 

Referat

Til stede var: Charlotte Østergaard, Anne-Clari Vetö, Malika Pattey, Vicky Schwartzmann og Kirsten Lindved.

1) Godkendelse af dagsorden – godkendt.
2) Formandens beretning om aktiviteterne siden generalforsamlingen 2016.
Der er holdt bestyrelsesmøde i juni og september 2016 og igen i januar 2017. Barselscafé blev holdt i oktober 2016. Den var meget velbesøgt. Vi har haft flere møder om udarbejdelse af folder, og dette arbejde er ikke færdigt. Desuden var der tilløb til intern supervision i forbindelse med bestyrelsesmøderne, men det tager vi op igen på førstkommende møde. Flere af os deltog i konferencen: Blod, sved og tårer i marts. Her blev bl.a. vist interviews fra vores café-møde.
Der har desuden været afholdt diverse ude-af-huset kurser af vores terapeuter.
3) Valg af bestyrelse
Formand: Kirsten Lindved (ikke på valg)
Bestyrelsesmedlemmer:
- Anne-Clari Vetö (på valg i 2018)
- Charlie Østergaard (på valg 2017) – genvalgt
- Vicky Schwartzmann (på valg 2018)
- Malika Pattey (på valg 2017) - genvalgt
Revisor: Elise Granum - genvalgt
- Repræsentant fra Jylland – Birgitte Amtrup - genvalgt
- Repræsentant fra Fyn – Torben Dalvad - genvalgt
4) Godkendelse af regnskab for 2016 – regnskabet godkendes
5) Fastsættelse af kontingent
a) for medlemmer - gratis
b) for terapeuter - incl. annoncering på hjemmesiden. – Det vedtages, at der opkræves kontingent på 500,- for de terapeuter, der annoncerer på hjemmesiden. Kontingentet vil blive opkrævet i oktober 2017.
6) Evt.
Birgitte Amtrup er ved at udgive en børnebog. Den vil vi gerne annoncere på vores hjemmeside.

Førstkommende bestyrelsesmøde/foldermøde er d. 18.7., kl. 19,00.

 

For referatet

Kirsten Lindved
Formand for GAIA-Instituttet