ImageDescription

Barselshjælp

Funktionen barselshjælp er et alternativ eller et supplement til det offentliges tilbud.
I øjeblikket bliver flere føde- og barselsafdelinger nedlagt, og mor og barn bliver udskrevet kort tid efter fødslen (4 timer efter i København). Dette kan medføre unødig ængstelse for den gravide eller nybagte mor, og det kan være grund til genindlæggelse af mor og barn, f.eks. som følge af, at der opstår problemer med amningen og deraf følgende vægttab hos barnet.

En barselshjælp kan hjælpe nybagte mødre med alt, hvad der handler om den nyfødte fra amning til etablering af en rutine med badning samt hjælp til moderen, så hun kan komme på benene igen.
En barselshjælp kan være til rådighed i hjemmet i dagtimerne – fra enkelte timer til hele dagen.
Hun kan også tilbyde at tale fødslen igennem og at vejlede omkring barnets søvn og gråd.
Barselshjælperen er der for at give moderen en følelse af tryghed i de fysiske og mentalt krævende uger til måneder efter fødslen.
For de mødre, som ikke har familiens støtte lige i nærheden, eller som har fået tvillinger eller kejsersnit, kan det være en uvurderlig hjælp. En beroligende, tilstedeværende person kan gøre en kæmpe forskel.

Kvalifikationer
Barselshjælperne er tilknyttet GAIA-Instituttet. Alle har en faglig erfaring med børn og familier.
Barselshjælper-korpset består af jordemødre, pædagoger og sundhedsplejersker, som alle har specialiseret sig i efterfødselsreaktioner og har erfaring med psykiske og fysiske reaktioner i efterfødselsperioden.

Opgaver
Opgaverne kan bl.a. være

 • omsorg for mor og barn
 • rådgivning om amning og de problemer, der kan opstå her
 • vejledning for første-gangs-mødre i hvordan man bader et spædbarn
 • vejledning omkring pusling
 • hjælp til etablering af en rutine med barnet
 • moralsk støtte til moderen, hvor hun mest af alt har brug for det
 • medinddragelse af større børn – uden at hun dog må forventes at blive brugt som babysitter for disse. Hun er der primært for at tage vare på mor og baby
 • hjælp til at etablere et god mor-barn-kontakt

 Grunde til at kontakte os

 • er det vanskeligt at etablere amning?
 • er du i tvivl, om dit barn tager nok på i vægt?
 • er du i tvivl, om dit barn får mad nok?
 • skriger dit barn for meget?
 • er det svært at finde ro i den nye, lille familie?
 • græder du mere end forventet?
 • skælder du din partner ud hele tiden?
 • får du ikke søvn nok?
 • kniber det med at få noget at spise selv?
 • kniber det med at nå at tilgodese egne behov i det hele taget?
 • er der ubearbejdede ting omkring fødslen?
 • gik fødslen anderledes end forventet?
 • forstyrrer de større børn og kræver de ekstra opmærksomhed lige nu?
 • er du bange for, at du ikke kan elske dit nye barn ligeså meget som de andre?

- så kontakt os på GAIA-Instituttet.

Pris
Ved hele dagsforløb aftales en fast pris individuelt.
Priseksempel: Klienten ønsker, at barselshjælpen skal komme mandag: 4 timer, tirsdag: 4 timer, fredag: 2 timer (i alt 10 timer): 2.500,- (ex. transport, som er afhængig af afstand).
Hvis klienten ønsker en enkelt konsulenttime, er prisen: 600,- (ex. transport).

 

Ry

Psykoterapeut, MPF*, Birgitte Amtrup

Psykoterapeut, MPF*, Birgitte Amtrup
Brunhøjvej 8, 1. th.
8680 Ry
Tlf. 20 70 04 12
E-mail: ba@birgitteamtrup.dk
Hjemmeside: www.birgitteamtrup.dk
Se kort samt Rejseplanen

Uddannet sundhedsplejerske og psykoterapeut fra J.G.I. (5-årig krop/gestaltterapeutisk uddannelse). Sandlegs-terapeut v/jungiansk analytiker Lisbeth Myres.
Har egen praksis i Ry, hvor hun arbejder som privatpraktiserende sundhedsplejerske og psykoterapeut. Tilbyder individuel- og parterapi til kvinder/mænd med efterfødselsreaktioner, spædbarnsterapi samt sandlegs-terapi til børn og voksne. Modtager jævnligt supervision og deltager i relevant efteruddannelse.
Individuel terapi. Underviser fagpersoner - superviserer sundhedsplejersker.
Autoriseret af GAIA-Instituttet som specialist i om-terapi af efterfødselsreaktioner.
Tilbyder barselshjælp samt individuel- og parterapi til kvinder/mænd med efterfødselsreaktioner, spædbarnsterapi samt sandlegs-terapi til børn og voksne. Modtager jævnligt supervision og deltager i relevant efteruddannelse.