ImageDescription

GAIA-Instituttets familie-konsulent

Jeg er uddannet psykoterapeut på GAIA-Instituttet i Herlev. Siden 1997 har jeg bl.a. arbejdet med unge med adfærdsvanskeligheder, herunder ADHD og Tourette.
Jeg har i gennem en årrække været ansat af forskellige kommuner som personlig rådgiver for unge i efterværn, afholder foredrag og kursus om ungdomskriminalitet og adfærdsforstyrrelser, samt kursusleder på weekendkurssuser for forældre med børn med ADHD. 

Konsulentarbejdet kan handle om:
- Hverdagen fungerer ikke efter, at vi har fået barn!
- Uenighed mellem forældre?
- Mine børn hører ikke efter hvad jeg siger!
- Ændrer barnet pludseligt adfærd?
- Tager barnet styringen i hjemmet i bestemte situationer?
- Erder forskel på jeres og skolens opfattelse af barnet?
- Udebliver barnet fra hjemmet og aftaler?
- Har I mistanke om, at barnet er på vej ud i misbrug eller kriminalitet?
- Parforholdet!

Forældre ønsker, at deres børn skal fungerer både i hjemmet og udenfor hjemmet uanset om barnet har en diagnose eller ej, ved diagnoser skal der sommetider arbejdes anderledes uanset barnets alder.  
Nedbringes stressniveauet generelt hos barnet, højnes barnets selvstændighed og selvhjulpenhed.

Uddannelse:
Psykoterapeut fra GAIA-Instituttet
Voksenpædagogikum
Lærer og instruktør i Forsvaret
 
Erhvervserfaring:
Personlig rådgiver for unge
Kursusleder
Gruppe-udviklings-kursus
Selvudviklingskursus
Projektleder

Personlige oplysninger
Navn: Torben Dalvad
Telefon: 26 81 78 89
e-mail: tdc.dalvad@cdnet.dk

Kontakt tid: Alle hverdage mellem kl. 09-13.30