ImageDescription

Praktiske rammer omkring terapien

Når du har besluttet dig til at starte på et terapeutisk forløb, kontakter du en terapeut og aftaler 1. time. I de første par timer "ser man hinanden an". Det er en fordel, hvis kemien er god. Hvis ikke, kan det være nødvendigt at finde en anden terapeut.
Der er ikke i GAIA-Instituttet en bestemt takst for behandlingen. Behandling i gruppe er billigere end individuel terapi.

Tidsramme. En session er mellem 45 og 60 min. Ved kropsterapi dog ofte 1½ time. Sædvanligvis anbefales det, at du kommer en gang om ugen i det første stykke tid. Herefter kan der være 14 dages mellemrum, og endelig kan man mødes engang om måneden.

Tavshedspligt. En terapeut har tavshedspligt. Udtalelser til myndigheder sker kun med klientens samtykke. I de tilfælde, hvor socialforvaltningen betaler for terapien, kan forvaltningen ønske at få en udtalelse. Proceduren er, at skrivelsen udarbejdes, hvorefter du godkender den. Først herefter sendes den til forvaltningen.

Afbudsregler. Afbud skal sædvanligvis meldes mellem 48 og 24 timer inden sessionen. Afbud senere end dette tidspunkt medfører, at du økonomisk hæfter for timen.

Betaling. Oftest er det nemmest for begge parter, hvis der bliver afregnet pr. gang.

Afslutning. Terapiforløbet afsluttes gerne med en evaluering af det samlede forløb, hvor man i fællesskab gør status og ser på fremskridt og fremtid.