ImageDescription

Individuel terapi - med autoriseret GAIA-terapeut

Alle GAIA-Instituttets psykoterapeuter og specialister i terapi af efterfødselsreaktioner har

 • en praktisk grunduddannelse (pædagog, sundhedsplejerske, jordemoder, ergoterapeut, læge, psykolog)
 • 3-4-årig terapeutuddannelse i form af et teoretisk og praktisk træningsforløb på en af Psykoterapeut Foreningens eller Psykologforeningens anerkendte uddannelser og er underlagt GAIA-Instituttets etiske regler.


 • Cand. psych., Anne Ekkert

  Dragør
  Anne Ekkert

  cand.psych.aut.


  Rønne Allé 13B,
  2791 Dragør
  Telefon: 31318815
  Email: anneekkert@protonmail.com.

  Se kort samt Rejseplanen

  Jeg har igennem de sidste 15 år arbejdet som privatpraktiserende psykolog med særlig interesse for efterfødselsreaktioner.
  Har overenskomst med sygesikringen og tager imod henvisning fra læge.
  Har tidligere været tilknyttet Mødrehjælpen og undervist på Jordemoderuddannelsen i psykologi.
  Jeg har en psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor eksistentiel psykoterapi.
  Prisen for en konsultation (50 min.) er med lægehenvisning kr. 408,46 for første samtale og kr. 344,17 for de efterfølgende samtaler. Prisen uden henvisning er kr. 900. Hvis du er medlem af sygeforsikringen "Danmark", får du kr. 200 refunderet pr gang.


  Cand. psych., psykoterapeut, MPF* Kirsten Lindved

  Herlev

  Kirsten Lindved

  cand. psych., psykoterapeut 

  Ålbrovej 20
  2730 Herlev
  Tlf.: 44 53 82 44
  Email: mail@kirstenlindved.dk

  Se kort samt Rejseplanen

  Grundlægger af GAIA-Instituttet. Uddannet ved Københavns Universitet. Efteruddannelse som psykoanalytiker og certificeret bioenergetisk kropspsykoterapeut.
  Har mere end 35 års erfaring med individuel terapi af kvinder med efterfødselsreaktioner. Har udgivet flere artikler om emnet efterfødselsreaktioner.
  Autoriseret af GAIA-Instituttet som specialist i terapi af efterfødselsreaktioner.
  Pris pr. session: kr. 950,00 (45 min.)
  Hvis du er medlem af sygeforsikring "Danmark", får du kr. 300 i tilskud pr. gang.
  Du kan betale kontant eller med MobilePay.

   

  København K, ved Nørreport st.
  Anne-Clari Vetö

  Psykoterapeut & Imago parterapeut
  Certificeret chok-traume terapeut
  Mindfulness instruktør
  Int. certificeret coach

  Nørregade 41, 3. sal - (Lige ved Nørreport, før Folketeatret)
  1165 København K.
  Tlf.: 20 30 57 59
  E-mail: anne@clari.dk
  Hjemmeside: www.clari.dk

  Se kort samt Rejseplanen

  Autoriseret af GAIA-Instituttet som specialist i terapi af efterfødselsreaktioner. Indehaver af GAIA-Instituttet ApS, en platform for specialiserede psykologer og psykoterapeuter, der hver har egen praksis.

  Jeg har 25 års erfaring indenfor området, de sidste 18 år som specialiseret terapeut. Det være sig individuelt, parterapeutisk eller med grupper.

  Jeg møder dig dér, hvor du er, med hjertet i centrum. Nogle af mine vigtigste redskaber er min empati og min anerkendende tilgang til dig og dine udfordringer. Jeg hjælper dig bl.a. til at finde styrke og håb og komme igennem din efterfødselsreaktion og tilbyder dig samtale- eller kropsterapi, efter dit behov og ønsker.

  Via samtale får du mulighed for at sætte ord på dine tanker, følelser og problemstillinger. Udover samtale kan afspændingsøvelser inddrages, og derved kan der arbejdes med samspillet mellem krop, tanker og følelser. Ved at få ro på dit nervesystem og dine tanker - og få sat ord på dine dybereliggende følelser, samt mærke hvor i krop og sind, du også kan finde ressourcer, kan du finde indsigt og styrke til at komme igennem kriser og til at handle og udvikle dig som menneske. Der vil ofte være små opgaver mellem sessionerne, som tilfører dig ressourcer.

  Diverse interesseområder, jeg bl.a. har specialiceret mig indenfor, er
  • Individuelt og/eller parterapi
  • Chok-traumebehandling – ved bl.a. traumatiske fødsler, tab, utroskab, skilsmisse, kritisk/kronisk sygdom
  • Afhængigheder/medafhængighed, alkohol, sukker mm.
  • Selvværd/selvtillidsproblematikker
  • Kommunikation- og konflikthåndtering
  • Spiseforstyrrelser: Anoreksi, bulimi, overspisning

  Det ER muligt at bearbejde en efterfødselsreaktion og få det godt igen. Det er også muligt at styrke den sunde tilknytning ml. forælder og barn selvom du i en periode har det skidt. Alene derfor er det godt at få professionel hjælp.
  Du kan endvidere forebygge eller afhjælpe en efterfødselsreaktion ved både første og efterfølgende børn, med en kombination af terapi og mindfulness/afspænding. Det viser nye studier fra 2019.

  Jeg har for øvrigt selv gennemlevet en hårdnakket efterfødselsreaktion for 28 år siden - med angst og tristhed - og også personligt erfaret, at man kan få det godt igen.

  CV 
  4-årig psykoterapeutisk uddannelse fra GAIA-Instituttet
  2-årig efteruddannelse i efterfødselsreaktioner/fødselsdepression hos cand.psych. Kirsten Lindved
  3-årig efteruddannelse i chok-traume-terapi - fra Peter Levine
  1-årig efteruddannelse i chok-traume-terapi fra Bodynamic
  2-årig parterapeutisk efteruddannelse fra Det Danske Imago Institut
  2-årig international certificeret coach uddannelse fra CoachPartners
  1-årig hypnoterapeutisk uddannelse fra The Wellness Institute
  3-årig projektleder uddannelse fra ALK
  1-årig facilitator uddannelse fra erhvervspsykolog Mike Osgood

  Kurser indenfor
  • Chok-traumer/traumatiske fødsler/tab/dødsfald/sygdom mm.
  • Kommunikation/konfliktnedtrapning
  • Spiseforstyrrelser
  • Misbrugsproblematikker/afhængigheder

  Pris pr. konsultation

  Individuel terapi, varighed 1 time

  Kr. 875,- betales efter hver session.
  Kr. 925,- for firmaer inklusiv fakturering.


  Hypnoterapi, varighed 1½ time

  Kr. 1.300,-
   

  Se endvidere: clari.dk for uddybende oplysninger.

   

  København K, Nørregade ved Nørreport st.
  Daniel Vetö
  Psykolog, autoriseret cand.psych.

  Særlige interesseområder:
  - Mænd med efterfødselsreaktioner
  - Stress
  - Angst
  - Depression

  - Familier

  Nørregade 41, 3. sal - (Lige ved Nørreport, før Folketeatret)
  1165 København K.
  Tlf.: 31 35 23 85
  E-mail: mail@danielveto.dk
  Hjemmeside: www.danielveto.dk

  Se kort samt Rejseplanen  Den ’moderne’ mand og efterfødselsreaktioner
  Der stilles flere krav til den ’moderne mand’ - i dag forventes det at manden opfylder rollen som økonomisk ansvarlig, men også som omsorgsperson, ligeværdig partner og engageret forælder. For nogle mænd kan det være vanskeligt at forene alt dette.
  De fleste mænd har ikke så meget træning i at tale med andre mænd om følelsesmæssige problemer. De kan opleve skyld og skam over ikke at slå til som far og partner. Angsten for at blive latterliggjort og vanskeligheder ved at sætte ord på følelserne kan være forhindringer ift. at åbne sig.
  Mænd har sædvanligvis sværere ved at søge hjælp end kvinder. Men tvivl ikke ca. hver 8. mand bliver ramt af en efterfødselsreaktion. Du er ikke alene!

  Samtaleterapi
  Jeg har arbejdet som psykolog de sidste 4 år. I min terapi bruger jeg forskellige terapeutiske metoder, der tilpasses klientens problemstillinger, ønsker og behov. Min grundopfattelse af den menneskelige psyke er systemisk dvs. psyken skal ses i relation til menneskeartens udvikling, det samfund vi er en del af og den unikke livshistorie som hvert enkelt menneske har med sig i tilværelsen. Jeg er optaget af, at den menneskelige bevidsthed ofte rummer uanede muligheder og potentialer. Sammen skal vi bl.a. blive klogere på dine vaner, adfærd, reaktionsmønstre, overbevisninger etc. Formålet med samtaleterapien er at føle mening, nærvær og kærlighed i tilværelsen – kærlighed og nærvær til dine nærmeste. At du står op om morgenen og glæder dig til dagen som ligger forude, med en oplevelse af, at hverdagen fungerer og er meningsfuld.  
  De sidste 6,5 år har jeg haft en daglig meditativ praksis og arbejdet med forskellige meditationspraksisser. Ligesom jeg har beskæftiget med hele området gennem litteratur. Det har givet mig stor erfaring med kropslig afspænding og ikke mindst forståelse for sammenhængen mellem krop og psyke. Inddragelsen af den kropslige dimension vil være efter dine ønsker, motivation og behov.

  Pris pr. konsultation

  Individuel samtale: 60 min. kr. 1.000,-
  Familiesamtale: 90min. kr. 1.350,-
  Hjemmebesøg: +100kr. for kørsel. Ved +30min kørsel per vej beregnes 500kr/kørselstime.

  Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket betyder, at jeg har kortere ventetid, men ikke moddtager henvisninger fra lægen.
  Refusion er mulig ved medlemskab af sygeforsikringen "danmark", ift. deres takster.

   

   

  Psykoterapeut, jordemoder Susanne Rose Brønnum

  Roskilde
  Susanne Rose Brønnum

  Psykoterapeut, MPF, aut. jordemoder

  Sankt Ols Gade 22, 1. sal
  4000 Roskilde
  Tlf.: 26144989
  Email: kontakt@susanne-broennum.dk
  www.susanne-broennum.dk

  Se kort samt Rejseplanen


  Autoriseret af GAIA-Instituttet som specialist i terapi af efterfødselsreaktioner.
  Uddannet jordemoder siden 1987. Psykoterapeut fra D.I.G. Efteruddannet i chok/traume-terapi efter fødsler og i sorg/krise reaktioner. 
  Har de sidste 17 år arbejdet med individuel terapi, parterapi og mødregrupper.

  Pris pr. konsultation: 1 time kr. 800, 1,5 time kr. 1.050. Hvis medlem af "Danmark", mulighed for 30%'s tilskud til jordemodersamtaler før- og efter fødslen.
  Parterapi kr. 1.200 for 1,5 time.


  Mine særlige interesseområder:

  Gravide, kvinder der er bange for at føde og kvinder der har det svært efter fødslen.
  Kvinder som er ufrivilligt barnløse, i fertilitetsbehandling, eller som har født efter at have været i fertilitetbehandling. Det er min erfaring at de ofte har særlige behov.
  Kvinder der har født for tidligt (præmature børn). Det er ligeledes en gruppe der ofte har særlige behov.
  Mænd der får efterfødselsreaktioner.  Jeg holder supervision for sundhedspersonale (fx jordemødre og sundhedsplejersker) og underviser i mange faggrupper indenfor emnet efterfødselsreaktioner.
  Master i Voksnes læring og Kompetenceudvikling ved DPU, Aarhus Universitet.
  Masterspeciale August 2013:
  "Er det lykken at blive mor? En undersøgelse af Kvinders psykiske reaktioner og mulighed for at udvikle personlige kompetencer i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel"

   


  Skævinge
  Anne-Clari Vetö

  Psykoterapeut & parterapeut
  Certificeret chok-traume terapeut
  Mindfulness instruktør
  Int. certificeret coach

  Kaj Sommers Vej 51
  3320 Skævinge
  Tlf: 20 30 57 59
  E-mail: anne@clari.dk
  Hjemmeside: www.clari.dk

  Se kort samt Rejseplanen

  Autoriseret af GAIA-Instituttet som specialist i terapi af efterfødselsreaktioner. Indehaver af GAIA-Instituttet ApS, en platform for specialiserede psykologer og psykoterapeuter, der hver har egen praksis.

  Jeg har 25 års erfaring indenfor området, de sidste 18 år som specialiseret terapeut. Det være sig individuelt, parterapeutisk eller med grupper.

  Jeg møder dig dér, hvor du er, med hjertet i centrum. Nogle af mine vigtigste redskaber er min empati og min anerkendende tilgang til dig og dine udfordringer. Jeg hjælper dig bl.a. til at finde styrke og håb og komme igennem din efterfødselsreaktion og tilbyder dig samtale- eller kropsterapi, efter dit behov og ønsker.

  Via samtale får du mulighed for at sætte ord på dine tanker, følelser og problemstillinger. Udover samtale kan afspændingsøvelser inddrages, og derved kan der arbejdes med samspillet mellem krop, tanker og følelser. Ved at få ro på dit nervesystem og dine tanker - og få sat ord på dine dybereliggende følelser, samt mærke hvor i krop og sind, du også kan finde ressourcer, kan du finde indsigt og styrke til at komme igennem kriser og til at handle og udvikle dig som menneske. Der vil ofte være små opgaver mellem sessionerne, som tilfører dig ressourcer.

  Diverse interesseområder, jeg bl.a. har specialiceret mig indenfor, er 
  • Individuelt og/eller parterapi
  • Chok-traumebehandling – ved bl.a. traumatiske fødsler, tab, utroskab, skilsmisse, kritisk/kronisk sygdom
  • Afhængigheder/medafhængighed, alkohol, sukker mm.
  • Selvværd/selvtillidsproblematikker
  • Kommunikation- og konflikthåndtering
  • Spiseforstyrrelser: Anoreksi, bulimi, overspisning

  Det ER muligt at bearbejde en efterfødselsreaktion og få det godt igen. Det er også muligt at styrke den sunde tilknytning ml. forælder og barn selvom du i en periode har det skidt. Alene derfor er det godt at få professionel hjælp. Du kan endvidere forebygge eller afhjælpe en efterfødselsreaktion ved både første og efterfølgende børn, med en kombination af terapi og mindfulness/afspænding. Det viser nye studier fra 2019.

  Jeg har for øvrigt selv gennemlevet en hårdnakket efterfødselsreaktion for 28 år siden - med angst og tristhed - og også personligt erfaret, at man kan få det godt igen.

  CV
  4-årig psykoterapeutisk uddannelse fra GAIA-Instituttet
  2-årig efteruddannelse i efterfødselsreaktioner/fødselsdepression hos cand.psych. Kirsten Lindved
  3-årig efteruddannelse i chok-traume-terapi - fra Peter Levine
  1-årig efteruddannelse i chok-traume-terapi fra Bodynamic
  2-årig parterapeutisk efteruddannelse fra Det Danske Imago Institut
  2-årig international certificeret coach uddannelse fra CoachPartners
  1-årig hypnoterapeutisk uddannelse fra The Wellness Institute
  3-årig projektleder uddannelse fra ALK
  1-årig facilitator uddannelse fra erhvervspsykolog Mike Osgood

  Kurser indenfor
  • Chok-traumer/traumatiske fødsler/tab/dødsfald/sygdom mm.
  • Kommunikation/konfliktnedtrapning
  • Spiseforstyrrelser
  • Misbrugsproblematikker/afhængigheder

  Pris pr. konsultation

  Individuel terapi, varighed 1 time

  Kr. 875,- betales efter hver session.
  Kr. 925,- for firmaer - inklusiv fakturering .


  Hypnoterapi, varighed 1½ time

  Kr. 1.300,-
   

  Se endvidere: clari.dk for uddybende oplysninger.