ImageDescription

Hvad er en efterfødselsreaktion?

De  fleste kvinder oplever en eller anden følelsesmæssig, tankemæssig eller fysisk reaktion efter en fødsel. At føde et barn eller at overvære at et barns fødsel, er en af de mest begivenhedsrige oplevelser i vores liv. Derfor er det vel ikke så underligt, at vi reagerer. Trist er det dog, at statistikken viser, at kvinder er mere udsatte for at få en depressiv reaktion på dette tidspunkt end på noget andet tidspunkt i deres liv.

Fødselsdepression - efterfødselsreaktion

En efterfødselsreaktion er en fællesbetegnelse for en række forskellige reaktioner.
Ordet fødselsdepression er uheldigt og ikke tilstrækkeligt i forhold til, hvad det er for reaktioner, der opstår.
For det første er depression sædvanligvis noget, vi definerer som sygeligt. For det andet er der andre reaktioner i efterfødselsperioden end depression. På GAIA-Instituttet har vi valgt at bruge betegnelsen efterfødselsreaktion, dels fordi vi gerne vil undgå en sygeliggørelse, og dels for at skabe plads til de andre typer af reaktioner.


Indenfor gruppen af efterfødselsreaktioner findes tre typer:
- tankemæssige forstyrrelser (tvangstanker, vrangforestillinger)
- følelsesmæssige forstyrrelser (depression, mani, angst, aggression)
- fysiske forstyrrelser (overfølsomhed overfor lys og lyd, sansemæssige signaler, som tolkes som sygdom - AIDS, sclerose, kræft).

En psykologisk definition kunne lyde sådan: En efterfødselsreaktion er en regression til et før-verbalt udviklingsniveau. Derfor er den måde, den udttrykker sig på symbolsk - et symptom - som f.eks. en psykose, en depression, en angst eller en somatisk forstyrrelse.