ImageDescription

Individuel terapi

I terapi eller ikke i terapi?

Heldigvis kan vi bruge venner, familie og fagpersoner til de fleste af de kriser, der opstår i vores liv. Men nogle gange er det ikke nok. Når belastningerne bliver for store, kan vi have brug for professionel hjælp.
I terapien kan man få hjælp til at lære at håndtere angst, depression og forvirrende tanker. Måske skal uhensigtsmæssige mønstre afklares og ændres. Man kan lære at træffe beslutninger på et bedre grundlag. Man kan blive mere bevidst om sig selv og den måde, man kommunikerer med andre på. Man kan blive mere klar på sine egne behov og længsler, og på den måde blive bedre i stand til at få den tilværelse, man inderst inde ønsker sig.
Et terapeutisk forløb er sædvanligvis en investering for livet. Det viser sig ofte, at en akut krise er en af livets vanskelige læreprocesser. Hvis man lærer at håndtere den, har man også lært meget andet om livet. Denne viden kan udvikle os som mennesker og hjælpe os til at blive bedre til at klare kriser i fremtiden.

Psykolog, psykoterapeut, psykiater, psykoanalytiker - hvad er hvad?

Mange har svært ved at skille begreberne. Her er lidt forklaring.

En psykoterapeut er en person, som bruger psykoterapi som behandlingsmetode. Hvis psykoterapeuten er Medlem af Psykoterapeut Foreningen (MPF) garanterer foreningen, at psykoterapeuten oven i sin grunduddannelse har en grundig psykoterapeutisk efteruddannelse.
GAIA-Instituttets terapeuter er næsten alle MPF'er, og instituttet sigter imod, at nye terapeuter, som optages i instituttet bliver medlemmer af Psykoterapeut Foreningen.

Det vil sige, at de terapeuter, vi henviser til, har en grunduddannelse fra social-, sundheds- eller undervisningsområdet. De er f.eks. sundhedsplejersker, jordemødre, læger, lærere, pædagoger eller afspændingspædagoger. Desuden har de en psykoterapeutisk efteruddannelse, som indeholder teori, egenterapi og supervision. Den psykoterapeutiske efteruddannelse er mindst 4-årig. Endelig skal man have flere års praktisk erfaring som psykoterapeut, før man kan blive optaget i Psykoterapeut Foreningen.
Flere af GAIA-Instituttets terapeuter har langt mere uddannelse og erfaring bag sig, end Psykoterapeut Foreningen kræver. Alle terapeuterne har specialiseret sig i behandling af efterfødselsreaktioner.

En psykolog/cand. psych. har en universitetsuddannelse i psykologi. Det er en teoretisk uddannelse og inkluderer ikke uddannelse som psykoterapeut.
GAIA-Instituttets psykologer har alle en efteruddannelse som psykoterapeuter med specialisering i efterfødselsreaktioner.

En psykoanalytiker har gennemgået en psykoanalytisk uddannelse, som bl.a. består af egenterapi, teori og supervision. Psykoanalysen arbejder på at gøre det ubevidste bevidst, og i behandlingen indgår drømmetydning og symboltolkninger. Psykoanalytikere kan have forskellige grunduddannelser.

En psykiater er læge og har en specialistuddannelse i psykiatri (behandling af psykisk syge). En psykiater kan ordinere medicin. Flere og flere psykiatere tager en psykoterapeutisk efteruddannelse.

De terapeuter, som er medlem af Psykoterapeut Foreningen (MPF), er underlagt denne forenings etikregler.