ImageDescription

Artikelsamling


 

Efterfødselsreaktioner 5 sider

Forfatter: cand. psych.
Kirsten Lindved, GAIA-Instituttet

- oversigtsartikel Tudetur  
  Fødselsdepression  
  Fødselspsykose  
  Årsagssammenhæng - kroppen husker  
  Litteraturhenvisninger  


Klick dig ind på artiklen herEfterfødselsreaktioner
- psykologisk set
9 sider Forfatter: cand. psych.
Kirsten Lindved, GAIA-Instituttet
- oversigtsartikel udgivet i Hvad er en efterfødselsreaktion?  
Psykoterapeutforeningens Tudeturen  
Festskrift 2004 Fødselspsykose  
Efterfødselsreaktioner med
- tankemæssige forstyrrelser
- følelsesmæssige forstyrrelser
- fysiske forstyrrelser
 
  Symptomer  
  Tvangstanker  
  Definition på en depressiv reaktion  
  Angstreaktioner  
  Fysiske reaktioner  
  Hvor mange får en efterfødselsreaktion?  
  Hvornår starter en efterfødselsreaktion?  
  Hvor længe varer den?  
  Hvem får en efterfødselsreaktion?  
  Hvilke konsekvenser får det for parret?  
  Hvilke konsekvenser får det for barnet?  
  Kommer en efterfødselsreaktion igen ved en ny fødsel?  
  Hvorfor sker det?  
  Kan fædre få en efterfødselsreaktion?  
  Forebyggelse  
  Terapi  
  Konklusion  
  Litteraturhenvisninger  

Klick dig ind på artiklen herGraviditet 9 sider Forfatter: cand. psych.
Kirsten Lindved, GAIA-Instituttet
- den gravide kvinde    
  Myter  
  Hvorfor vil vi have børn?  
  Sociale forhold  
  Fysiske ændringer  
  Hormonelle ændringer  
  Regression  
  Fornægtelse af graviditeten  
  Angst for fødslen  
  Angst for at føde et misdannet barn  
  Parforholdet i graviditeten  
  Litteraturhenvisninger  

Klick dig ind på artiklen herDepression i graviditeten 6 sider Forfatter: cand. psych.
Kirsten Lindved, GAIA-Instituttet
  Risikofaktorer  
  Symptomer  
  Påvirkning af barnet  
  om-terapi  
  Efter barnet er født  
  Litteratur  

Klick dig ind på artiklen herMænds reaktioner på graviditet, fødsel og efterfødsel 15 sider Forfatter: cand. psych.
Kirsten Lindved, GAIA-Instituttet
  Indledning  
  Mandens reaktioner på graviditeten  
  Couvade  
  Couvade syndromet  
  Fysiske symptomer  
  Psykiske reaktioner  
  Mandens reaktioner på fødslen  
  Motiver til at deltage ved fødslen  
  Forventninger til oplevelsen  
  Fordel for partneren  
  Mandens rolle  
  Mandens følelser  
  Mandens reaktioner i efterfødselsperioden  
  Udvikling eller krise  
  Ændringer på det bevidste niveau  
  Ændringer på det ubevidste niveau  
  Forholdet til egen far  
  Reaktioner  
  Forholdet til partneren som mor  
  Forholdet til barnet  
  Konklusion  
  Litteraturhenvisninger  

Klick dig ind på artiklen herTudeturen 6 sider Forfatter: cand. psych. Kirsten Lindved, GAIA-Instiuttet
  Starttidspunkt og varighed  
  Hyppighed  
  Symptomer  
  Detaljeret beskrivelse af de enkelte symptomer  
  Årsager  
  Konklusion  
  Litteraturhenvisninger  


Klick dig ind på artiklen herHvor mange kvinder
får en
efterfødselsreaktion?
12 sider Forfatter: cand. psych. Kirsten Lindved, GAIA-Instituttet
  Indledning  
  Grunde til lav opdagelsesprocent  
  Problemer med undersøgelsesmetoderne  
  Skandinaviske undersøgelser  
  Engelsksprogede undersøgelser  
  Medicinsk behandling som kriterium  
  Interviewundersøgelser  
  Spørgeskemaer  
  Symptomangivelser  
  Antallet af fødselsdepressioner antagers at stige  
  Forældreskab som varig psykisk belastning  
  Et "skjult" problem  
  De oversete angstreaktioner  
  Somatiske reaktioner  
  Kritik af forskningsmetoderen  
  Konklusion  
  Litteratur  


Klick dig ind på artiklen herNår det ikke er lykken at blive mor
Om efterfødselsreaktioner som følge af traumatiske oplevelser under graviditet, fødsel og barsel
6 sider Forfatter: psykoterapeut og jordemoder Susanne Rose Brønnum
  Utrygge og kriseprægede  
  Chok og traumer  
  Traumebehandling ved efterfødselsreaktioner  
  Far og barn med  
  Behov for bred faglighed  
  Litteratur  

Klick dig ind på artiklen herFødselspsykoser 10 sider Forfatter: cand. psych.
Kirsten Lindved, GAIA-Instituttet
  Symptomstart  
  Hvem er i risiko for at få en fødselspsykose?  
  Symptomer  
  Er fødselspsykose en speciel diagnose?  
  Hvordan oplever kvinden det?  
  Dødelighed  
  Spædbarnsdrab  
  Årsager  
  Behandling  
  Helbredelse og prognose  
  Psykoser hos fædre og adoptivmødre  
  Litteraturhenvisninger  


Klick dig ind på artiklen herMor-barn-kontakten ved psykiske forstyrrelser - konsekvenser for barnet 7 sider Forfatter: cand. psych.
Kirsten Lindved, GAIA-Instituttet
  Mødre med psykiske forstyrrelser  
  Konsekvenser af den depressive adfærd  
  Konsekvenser af psykotisk adfærd  
  Forebyggelse  
  Behandling  
  Konklusion  
  Litteraturhenvisning  


Klick dig ind på artiklen her


 

Skuffelse over barnets køn 9 sider Forfatter: cand. psych.
Kirsten Lindved, GAIA-Instituttet
  Et vanskeligt emne at tale om  
  At kende til barnets køn inden fødslen  
  At vente på at finde ud af, hvilket køn barnet har  
  Hvad hvis dit barn ikke har det rigtige køn  
  Mænds og kvinders præferencer  
  Bagvedliggende mulige forklaringer  
  Skuffelse over barnets køn og seksuelt misbrug  
  Skuffelse over barnets køn og moder-instinkt  
  Skuffelse over barnets køn - familier som kun har ét køn  
  Hvordan håndterer vi sorgen?  
  Når dit barn er født  
  Kildehenvisninger  


Klick dig ind på artiklen herForebyggelse 10 sider Forfatter: cand. psych.
Kirsten Lindved, GAIA-Instituttet
  Indledning  
  Tidligere forsøg på forebyggelse  
  Risikofaktorer  
  Kompleksitet  
  Kvindernes egen forståelse  
  Medvirkende faktorer, vi kan gøre noget ved  
  Barnegråd og søvnproblemer  
  Øget arbejdsbelastning med udpræget træthed til følge  
  Angst som belastende faktor  
  Arbejdstræthed som belastende faktor  
  Handlingsplan  
  Litteraturhenvisninger  


Klick dig ind på artiklen her

 


 

Efterfødselsreaktion -
en ny betegnelse?

7 sider Forfatter: cand. psych.
Kirsten Lindved, GAIA-Instituttet
  Indledning  
  Definitionsproblemer  
  En ny betegnelse: efterfødselsreaktion  

 

Klick dig ind på artiklen her