ImageDescription

Test dig selv


Hvordan kan du vide, at du har en efterfødselsreaktion?
Det er forventeligt, at du har en vis følelsesmæssig ustabilitet i efterfødselsperioden. Spørgsmålet er, om dine reaktioner bekymrer dig mere og mere eller om de nu har varet så længe, at dine ressoucer er ved at være brugt op. Så kan det være, at du har brug for yderligere hjælp

Sædvanligvis ved man, at man er angst eller har fysiske symptomer. Derimod er det ikke altid, at man selv er klar over, at man er deprimeret. Så kan det være en god idé at tale med sin partner for at høre, om hun synes, at man har ændret sig.
Under alle omstændigheder skal du vide, at der er mulighed for at få hjælp, og der er gode udsigter til at komme styrket igennem et forløb.

Om skemaet

Nedenstående skema er udarbejdet på baggrund af The Edinburgh postnatal depression scale (EPDS) og Gotlandskalaen. Vi kan anbefale skemaet som udgangspunkt eller inspiration til at stille nogle spørgsmål, som kan afdække, om du har en mild eller mere alvorlig efterfødselsreaktion.

Skemaet kan anvendes så tidligt som 3 måneder før fødslen (m.h.p. forebyggelse) og indenfor den 3. til 6. måned efter fødslen - dvs. når barnet er omkring 6 uger eller mere. (50% af efterfødselsreaktionerne starter indenfor de første 3 måneder efter fødslen. 75% starter 6 måneder efter.)

De følgende spørgsmål handler om, hvordan du har haft det indenfor den sidste uge :
Klik udfor det svar, du synes passer bedst.

1. Jeg har kunnet more mig og se de sjove sider ved tilværelsen
På samme måde som jeg altid har kunnet
Ikke helt så meget
Slet ikke så meget
Slet ikke

2. Jeg synes, jeg er blevet mere nærtagende og irritabel overfor andre (partner, forældre, svigerforældre)
Ja, ofte
Ja, nogle gange
Kun ved særlige lejligheder
Slet ikke

3. Jeg har bebrejdet mig selv meget, når ting gik galt
Ja, det meste af tiden
Ja, noget af tiden
Ikke særlig tit
Nej, aldrig

4. Været ængstelig og bekymret uden særlig god grund?
Nej, slet ikke
Næsten ikke
Ja, nogle gange
Ja, ofte

5. Jeg har nydt at være far
Ja, meget
Ja, stort set
Mindre end sædvanligt
Nej, ikke meget

6. Jeg har følt mig bange eller i panik uden særlig grund
Ja, en hel del
Ja, nogle gange
Nej, ikke særligt
Nej, slet ikke

7. Tingene har taget magten fra mig
Ja, for det meste har jeg ikke været i stand til at klare tingene
Ja, nogle gange har jeg ikke kunnet klare tingene så godt som sædvanligt
Nej, det meste af tiden har jeg klaret tingene ganske godt
Nej, jeg har klaret tingene så godt som jeg plejer

8. Været så trist, at jeg har haft vanskeligt ved at sove
Ja, det meste af tiden
Ja, nogle gange
Ikke så tit
Nej, slet ikke

9. Jeg har haft lyst til at være væk hjemmefra oftere end nødvendigt
Ja, det meste af tiden
Ja, temmelig ofte
Ikke så tit
Nej, slet ikke

10. Jeg har følt mig mere aggressiv og udadreagerende og har haft besvær med selvkontrol
Ja, ofte
Ja, nogle gange
Kun ved en bestemt lejlighed
Aldrig

11. Jeg har været så ulykkelig, at jeg har grædt
Ja, meget af tiden
Ja, temmelig ofte
Kun ved bestemte lejligheder
Nej, aldrig

12. Jeg har haft tanker om at komme til at skade mig selv eller barnet
Ja, ofte
Nogle gange
Næsten aldrig
Aldrig

13. Jeg er bekymret: ruger over tingene, er ude af stand til at skubbe ubehagelige tanker bort
Ja, sådan er det det meste af tiden
Ja, sådan er det temmelig ofte
Sådan er det sjældent
Nej, sådan har jeg det ikke

14. Jeg har haft selvmordstanker/været bange for at dø
Ja, ofte
Ja, af og til
En sjælden gang
Nej, aldrig

15. Har du et overforbrug af alkohol og piller for at opnå en beroligende og afslappende virkning?
Ja, ofte
Ja, af og til
Sjældent
Nej, jeg har det fint

16. Har du haft følgende symptomer: hjertebanken, hovedpine, åndenød, mavekramper, svimmelhed, muskelspændinger?
Nej, slet ikke
Nej, - måske lidt
Ja, men ikke i længere tid/ikke så det har generet mig meget
Ja, flere af tingene

17. Er du overaktiv eller overreagerer du ved at arbejde hårdt og rastøst, jogge eler dyrke andre former for idræt, spise for meget eller for lidt?
Ja
Ja, det sker nogle gange
Sjældent
Nej, slet ikke

18. Er du blevet mere irritabel, rastløs og frustreret
Ja, det er tydeligtt
Ja, ind imellem
Sjældent
Nej, slet ikke