ImageDescription

Om GAIA-Instituttet

GAIA-Instituttet er en tværfaglig, selvejende interesseorganisation, en forening med egen bestyrelse og med det formål at danne en organisatorisk ramme om initiativer og projekter, som kan medvirke til at forebygge, behandle og forske i psykiske reaktioner i efterfødselsperioden.

Instituttet arbejder med fysiske, psykiske og sociale emner vedrørende graviditet, fødsel og efterfødsel i et tværfagligt samarbejde med forældre, læger, afspændingspædagoger, sundhedsplejersker, jordemødre og psykologer samt forskellige interesseorganisationer indenfor området. Efterfødselsreaktioner omfatter: tudeture, fødselsdepressioner, angst, tvangstanker og kropslige reaktioner hos kvinder og mænd.

Instituttet blev stiftet i 1989 af cand. psych. Kirsten Lindved med det formål at kunne yde en relevant terapeutisk indsats, at samle viden og udbrede kendskab til efterfødselsreaktioner. På det tidspunkt, hvor foreningenen blev dannet, var der meget lidt kendskab til begrebet fødselsdepression - både i fag- og lægkredse.

Instituttet startede sit virke med at oprette terapigrupper. Siden er udviklingen gået stærkt. Der er kommet flere initiativer, og der er samlet mange erfaringer og megen viden. Vi har nu udviklet en væsentlig specialviden og ekspertice indenfor om-terapi og undervisning.

Et af instituttets initiativer har været at få ændret diagnosen fra fødselsdepression til efterfødselsreaktion. Vi opfatter ordet fødselsdepression som misvisende og mangelfuldt. Efter vores opfattelse er reaktionerne i efterfødselsperioden en proces og ikke en stationær.