ImageDescription

Følelsesmæssige reaktioner

Hvis du har følelsesmæssige forstyrrelser, kan du f.eks. have følgende symptomer:
- grådanfald - uden at vide hvorfor tårerne kommer
- følelser, som - uden at du kan finde en grund - pludseligt kan veksle mellem glæde og sorg
- problemer med søvn, mareridt
- uforløste følelser omkring en kompliceret fødsel eller efterfødselsperiode
- følelse af at være "ikke god nok" til at tage vare på dit barn
- vanskeligheder i forbindelse med at have barnet tæt på
- vrede imod barnet, manden eller dig selv
- følelse af utilstrækkelighed
- mærkbar ændring af spisevaner (manglende appetit eller trøstespisning)
- øget forbrug af alkohol eller medicin
- angst
- skyldfølelse
- frygt for at være alene
- manglende interesse i ting, du ellers har følt glæde ved
- angst for at komme ud af kontrol
- følelse af at være fanget i en fælde og gerne ville gå fra det hele
- følelse af håbløshed
- træthed og udmattethed.


Definition på en depressiv reaktion

En depression kan begynde når som helst, f.eks. allerede i graviditeten eller i de første dage, uger eller måneder efter fødslen. Det er en følelsesmæssig reaktion, som har psykologiske og kemiske årsager. Det er ikke moderens skyld, og det sker ikke fordi hun er "svag" eller "uegnet til at være mor". Det er en reaktion som kan afhjælpes med professionel hjælp.

Nedenstående definition er, hvad man arbejder med indenfor psykiatrien, når man vil beskrive en depressiv reaktion i efterfødselsperioden:
1) Træthed eller tab af energi
2) Psykomotorisk uro eller hæmning
3) Følelse af mindreværd, selvbebrejdelser eller ubegrundet skyldfølelse.
4) Tegn på indskrænket tankevirksomhed, manglende koncentrationsevne eller beslutningsdygtighed.
5) Tilbagevendende tanker om død eller selvmord eller forsøg på selvmord.
6) Manglende appetit med betydeligt vægttab eller trøstespisning med betydelig vægtforøgelse.
7) Besvær med at falde i søvn eller lyst til at sove hele tiden.
8) Tab af vanlige interesser eller ulyst til sex.

Hvis fire eller flere af ovenstående symptomer er til stede hver dag i mindst 14 dage foruden en sindstilstand præget af depression, angst eller irritabilitet, kan vi definere tilstanden som en fødselsdepression.

Definitionen har den fejl, at den stort set kun beskriver symptomerne ved de depressive reaktioner og ikke medtager angst eller fysiske reaktioner, som hyppigt ses i efterfødselsreaktioner.
Desværre har vi endnu ikke et definitionsværktøj, som kan opdage de andre symptomer.