ImageDescription

Priser

De forskellige terapeuter har priser fra 650 kr - 900 kr pr. gang. Hvis du har henvisning fra lægen kan du evt. få rabat. Kig under Find en GAIA-terapeut. Ventetiden her er sædvanligvis minimal. Nogle terapeuter tager på hjemmebesøg.


Tilskud

Sygesikringsordningen

På GAIA-Instituttet har Kirsten Lindved og Anne Eckert overenskomst med Sygesikringen, så du kan bruge en henvisning fra lægen. Antallet af behandlinger er max. 12. Man betaler selv en del af behandlingen (pr. 1.10.19: 412,75 kr for den 1. gang og herefter 344,17 kr pr. time af 45 - 50 min.). De årsager, er er omfattet af sikringsordningen er:
1) røveri-, volds- eller voldtægtsoffer
2) trafik- og ulykkesoffer
3) pårørende til alvorligt psykisk syge personer
4) personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
5) pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
6) pårørende ved dødsfald
7) personer, der har forsøgt selvmord
8) kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
9) personer der inden det fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
10) personer med let til moderat depression
11) Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD

Henvisningen skal ske senest 6 måneder efter hændelsen.

Sygeforsikringen "danmark"
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen "danmark" får du 200 kr i tilskud pr. time hos en autoriseret psykolog (her: Kirsten Lindved og Anne Ekkert), hvad enten du har henvisning fra lægen eller ej.

Fra 1/1-2012 har Sygesikringen “danmark” åbnet for tilskud til private jordemoderkonsultationer før- og efter fødslen (her: Susanne Brønnum). Der gives op til 30 % tilskud, og reglerne kan læses på Sygeforsikringen “danmarks” hjemmeside.
Øvrige terapeuter giver mulighed for rabatordninger, hvis medlem af Sygeforsikringen "danmark" (her: Anne-Clari Vetö)
 


I særlige tilfælde kan der yders tilskud gennem socialforvaltningen. Der kan ydes tilskud efter § 82: Lov om Aktiv Socialpolitik. Denne § tager hensyn til familiens samlede indtægt, mens § 40, stk. 2, Nr 1 : Lov om Social Service, omhandler barnets tarv og kan bruges uden hensyntagen til familiens økonomi. Gør selv din socialforvaltning opmærksom på disse to paragraffer.
Instituttet har gode erfaringer med at samarbejde med socialforvaltningerne, og vi har fået mange bevillinger igennem. Du kan ved dit første møde med din terapeut forhøre dig om mulighederne for at han/hun kan skrive en indstilling til dig.