ImageDescription

Hvad er en tudetur?

En tudetur er en reaktion, som hyppigst opstår indenfor de første 2 - 10 dage efter fødslen. Den er ofte værst 5 - 7 dage efter og plejer at forsvinde efter 12.-dagen. Den varer ofte et par timer eller nogle dage. Mellem 50% og 80% af alle barselskvinder oplever denne reaktion. Kvinden kan være grædende, rastløs, angst eller irritabel, mens hun på andre tidspunkter har det udmærket. Hun kan føle sig ensom og overvældet af tanken om, at hun nu står med ansvaret for et barn meget langt ud i fremtiden. Der skal ikke så meget til, før tårerne bryder frem - en spids bemærkning fra hospitalspersonalet - at manden kommer med noget forkert til barnet eller kommer på et forkert tidspunkt.
Det er den mest kendte og mest harmløse efterfødselsreaktion, som oftest forsvinder lige så pludseligt, som den opstod. Den behøver ikke være tegn på, at der følger en alvorligere reaktion med i kølvandet. Men hvis reaktionen varer mere end 14 dage er der grund til at være opmærksom, fordi 1 - 5 kvinder (20%) kan udvikle en mere alvorlig reaktion.
Energimæssigt handler det formentlig om, at kroppen og psyken spænder af efter måske lang tids opspænding i form af bekymringer om, hvordan fødslen skal gå, hvordan det hele vil være, hvad der skal ske i fremtiden og meget mere.
Hvorvidt hormonændringerne har en indvirkning, er der tvivl om, men kvinder, som i forvejen er følsomme overfor hormonelle svingninger, vil ofte også være det her.

Hvordan behandler man en tudetur?

Som personale eller pårørende er det vigtigt at give trøst og omsorg og ikke bagatellisere eller aflede unødvendigt.